Mol Agrocom

Agrarisch nieuws

U bevindt zich hier:homeagrarisch nieuwsUitnodiging kennisbijeenkomst Waterhouderij Walcheren

Uitnodiging kennisbijeenkomst Waterhouderij Walcheren

22 januari 2015

Op verzoek van de Stichting Waterhouderij Walcheren vindt u hier een uitnodiging voor een kennisbijeenkomst Waterhouderij Walcheren.

Woensdag 4 februari 2015 vindt de kennisbijeenkomst Waterhouderij Walcheren plaats.


Locatie: Dorpshuis De Zandput, Zandput 5 , 4353 BA te Serooskerke.
Tijd: 9.00-16.30 uur (aansluitend netwerkborrel)


De Stichting Waterhouderij Walcheren is een initiatief van 8 agrarische ondernemers en ken-nisinstellingen (Aequator Groen & Ruimte, Deltares en ZLTO) om een toekomstbestendigere landbouw in de driehoek Serooskerke, Oostkapelle en Vrouwenpolder te realiseren. Voldoende zoet water voor de landbouw, natuur, landschap en recreëren is een uitdaging. In de Waterhouderij Walcheren hebben de ondernemers de afgelopen 5 jaar gewerkt aan praktische oplossingsrichtingen en daarbij is veel kennis opgedaan. Voorzitter Wim van Nieuwenhuijzen zegt: “We zijn ons bewust geworden dat hierdoor meer zoet water beschikbaar komt en dit voor ons en de omgeving nieuwe kansen biedt”. Deze kennis over het gedachtegoed en de kansrijke oplossingsrichtingen wil de Stichting met u delen tijdens deze bijeenkomst. U zult horen hoe en waarom deze mogelijkheden ook in andere delen van Nederland kansrijk zijn.

Dagvoorzitter is Niels Groot (lector watertechnologie Hogeschool Zeeland).

Het ochtendprogramma is gericht op kennisoverdracht, de praktijk, ontwikkelingen en kansen. Sprekers zijn Werner Louwerse (Stichting Waterhouderij Walcheren, Resultaten en ontwikkelingen), Esther van Baaren (Deltares, Mogelijkheden wateropslag), Jan van Bakel (de Bakelse Stroom, Sturing en inzet peilgestuurde drainage in een zoute omgeving).

Daarna is er een lunch met enkele pitches en posterpresentaties.

Het middagprogramma is meer gericht op de toekomst, beleidsmatige inbedding en samen-werking. Sprekers zijn E. Arens (Coördinator Delta Programma zoetwater, De opgave), C. Schönknecht (gedeputeerde provincie Zeeland, Proeftuinen), L. Mangnus (Lid Dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen, Boeren waterbeheer in perspectief), H. Simons (Zeeuws landschap, Samenwerking in de regio).

Aanmelding voor 28 januari:
Wij willen u vragen om u voor deze bijeenkomst aan te melden door een email te sturen naar 1 van de onderstaande emailadressen. Vermeld u daarbij het aantal personen en of u de hele dag aanwezig bent of alleen de ochtend of middag en of u gebruikt wilt maken van de lunch. Wij zien u dan graag op 4 februari as.

Namens de Stichting de Waterhouderij Walcheren,

Wim van Nieuwenhuijzen

Aanmelden via emailadres:
vanwillem@gmail.com of marts@aequator.nl

Klik hier voor de orginele uitnodiging.

naar overzicht